Kim van Sparrentak

Ik ben een trotse bi-/panseksuele kandidaat. Helaas lijkt de tolerantie voor alles en iedereen die ook maar een beetje afwijkt van de norm steeds minder te worden in Europa. Dit is voor mij een belangrijke drijfveer om me kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Ik kies voor solidariteit in plaats van verdeling en hoop boven haat. Ik sta voor een inclusief en vrij Europa. Ik spreek me dan ook luid en duidelijk uit tegen homo- trans- en bifobie.

In het Europees Parlement moeten we ervoor zorgen dat binnen én buiten de Unie wordt gestreefd naar het afschaffen van alle anti-LHBTI propaganda wetten. Ook moeten we harder werken om echt gelijke rechten te krijgen voor regenbooggezinnen. Zij moeten met hetzelfde gemak en dezelfde rechten kunnen reizen door de Europese Unie. Daarnaast moeten we scherper kijken naar ons vluchtelingenbeleid en voorkomen dat LHBTI-vluchtelingen teruggestuurd worden als dit betekent dat ze niet zichzelf kunnen zijn.

Ik streef naar een Europa waar iedereen zichzelf kan zijn, zowel door de rechten te beschermen als door LHBTI-ers out en proud te vertegenwoordigen.