Jeroni Vergeer

Er zijn momenteel een hoop zorgelijke ontwikkelingen in Europa. Daarom moeten wij kiezen voor een radicaal ander Europa. Als het gaat over het klimaat, over sociale rechten, en zeker ook over LHBTI-rechten. In te veel lidstaten van de Europese Unie kunnen LHBTI-personen niet uitkomen voor wie zij zijn zonder hun persoonlijke veiligheid te riskeren.

Door de opkomst van extreemrechts wordt geweld tegen vrouwen, LHBTI en minderheden genormaliseerd. Het recht op abortus wordt in verschillende Europese landen ingeperkt. Wij moeten strijden voor onze rechten, en diversiteit stimuleren. Als Europese landen delen we een aantal fundamentele uitgangspunten: de democratische rechtsstaat, burgerrechten, de gelijke behandeling van man en vrouw, de bescherming van minderheden. Deze principes zijn geen menu waaruit landen kunnen kiezen. Wanneer landen deze rechten niet borgen, moet daartegen worden opgetreden door de EU.

Vluchtelingen op zoek naar veiligheid verdienen een warm welkom. Asielzoekers moeten kunnen rekenen op een eerlijke en snelle afhandeling van hun asielaanvraag. Van asielzoekers mag niet worden verwacht dat zij bij terugkeer naar het land van herkomst hun geslachtsidentiteit of seksuele oriƫntatie verbergen.