VVD Europa

VVD Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

De VVD komt in alle geledingen op voor de rechten van LHBT’s en boekt concrete resultaten. De VVD heeft in de afgelopen jaren verschillende EP-resoluties ondersteund om de rechten van LHBT-groepen te beschermen en LHBT-discriminatie tegen te gaan in verschillende Afrikaanse en Arabische landen. Ook heeft de VVD EP-initiatieven ondersteund om homofobie in de Europese Unie te bestrijden. De VVD heeft bij toetredingsprocessen van kandidaatlidstaten altijd gewezen op het belang van LHBT-rechten en dit ook laten aankaarten door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.
Daarnaast heeft Hans van Baalen als voorzitter van de Liberale Internationale zich persoonlijk sterk gemaakt voor LHBT-rechten in talloze landen. Onder zijn voorzitterschap heeft de Liberale Internationale keer op keer aandacht besteedt aan rechten van LHBT en ook hierover bijeenkomsten en acties georganiseerd op 4 verschillende continenten. In de tweede kamer heeft de VVD lesbisch ouderschap wettelijk makkelijker gemaakt. Ook is ervoor gezorgd dat geslachtswijziging makkelijker kan worden opgenomen in de basisadministratie. Op dit moment ligt er een voorstel mede van de VVD om de weigerambtenaar af te schaffen. En de VVD blijft zich inzetten voor verplichte voorlichting over seksuele diversiteit op scholen.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

De VVD wil doorgaan waar het mee bezig is. Dat betekent consequent de aandacht vestigen op LHBT-rechten. Bij landen waar de EU mee handelt, waar de EU ontwikkelingsgeld aan besteedt en bij landen die willen toetreden tot de EU. Wanneer Europese lidstaten rechten van LHBT niet serieus nemen, zullen wij hen daarop aanspreken. In Europa delen wij waarden en één daarvan is dat iedereen dezelfde rechten heeft. En iedereen verdient de liefde van zijn of haar keuze. Dat blijft voor de VVD altijd voorop staan. Ook de komende 5 jaar in het Europees Parlement.

Opmerking n.a.v. de stellingenlijst:

Gelijkwaardigheid van alle mensen is voor de VVD een van de belangrijkste punten en tegen elke vorm van discriminatie moet hard worden opgetreden. Dit laatste ook op Europees niveau. Nederland is in Europa koploper op het gebied van LHBT-rechten en dat is iets om trots op te zijn. Dat betekent echter ook dat wij niet zomaar zeggenschap hierover willen opgeven. Vandaar dat wij bij een aantal stellingen – hoewel we het met de strekking eens zijn – hebben ingevuld hierop geen Europese bemoeienis te willen. Wij als VVD zijn er trots op dat je in Nederland kan trouwen met degene van wie je houdt, of die nou man of vrouw is. Daar hoeven Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland en Polen, allen met een wettelijk verbod op het homohuwelijk, zeker niet over mee te beslissen