Maarten Smit

Of een kandidaat ‘roze’ is, zou eigenlijk geen vraag moeten zijn. Als liberaal is het voor mij evident dat mensen verschillend, maar ook gelijkwaardig zijn. Homo of hetero, transgender of biseksueel, blank of zwart. Mensen zijn wie ze zijn. Iedere overheid moet de ruimte geven aan mensen om te zijn wie ze zijn. Iedere overheid moet die gelijkwaardigheid bevorderen. Binnen de eigen grenzen en daarbuiten. Dus ook de Europese overheid en binnen het Europees Parlement maak ik me daar hard voor.

Binnen de EU spreken we elkaar aan. We spreken landen aan waar mensen gediscrimineerd worden om wie ze zijn. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken zoals het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. We spreken landen met wie we handelen aan op gelijkwaardigheid van iedereen. Niet door weg te lopen, maar door aan tafel te zitten en het daar te benoemen. En ook binnen het beleid voor ontwikkelingssamenwerking stellen we eisen. Een land als Uganda dat de meest gruwelijke anti-homowetten invoert verspeelt zijn krediet letterlijk.

Ik zal me in het Europees Parlement inzetten voor gelijkwaardigheid van eenieder en van LHBT’s in het bijzonder. Juist omdat dit niet bijzonder zou moeten zijn.