SP Europa

SP Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

Het voorstel van de SP in het EP om lhbt-asielzoekers speciale wettelijke bescherming te geven zowel bij de opvang als bij de behandeling van hun asielverzoek, heeft het gehaald. Als lid van het bureau van de LHBT-intergroep heeft de SP tal van acties gesteund om de rechten van LHBT’s binnen en buiten de EU beter te beschermen.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

De SP heeft er in het EP ook keer op keer gepleit dat lidstaten partnerschappen en opengestelde huwelijken voor paren van gelijk geslacht die in een andere lidstaat zijn afgesloten, erkennen. Je kunt mensen niet opeens als alleenstaand gaan behandelen, zodra ze de grens overgaan. Dit moet echt geregeld gaan worden.
Ook heeft de SP zich ingezet voor een doorbraak bij de behandeling van de anti-discriminatierichtlijn. Duitsland blijft dit tot nu toe blokkeren, maar ook dit moet nu snel geregeld worden.

 

Opmerkingen n.a.v. de stellingenlijst:

De SP zou vrijwel alle actiepunten hebben ondersteund, als het zou gaan om wat we in Nederland zouden moeten doen. Een aantal vragen roept echter op om de Europese Commissie en de EU meer bevoegdheden te geven, bijvoorbeeld op terreinen als zorg en onderwijs, waarvan de SP nu juist bij uitstek vindt dat dit nationale bevoegdheden zijn. Bij de naleving van mensenrechten is de hoogste waarborg nog steeds het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De jurisprudentie van het Europese Hof in Straatsburg biedt de beste waarborgen, beter dan wanneer we daarnaast ook de Europese Commissie bevoegdheden zouden geven die dan al snel meer politiek zullen worden ingevuld. Waar het gaat om subsidieverlening is de SP er geen voorstander van dat we geld in Europa rondpompen. Dat laat onverlet dat de SP op nationaal niveau zeker voorstander is van subsidieverlening aan LHBT-organisaties.