Dennis de Jong

In de komende vijf jaar wil ik graag blijven werken aan een Europa waar LHBT´s gerespecteerd worden en in ieder geval gevrijwaard worden van iedere vorm van directe en indirecte discriminatie. Zo mag een getrouwd stel die status niet verliezen als zij in een andere lidstaat zijn, ook niet als die lidstaat het huwelijk nog niet heeft opengesteld voor paren van gelijk geslacht.
In de afgelopen jaren was ik lid van het bureau van de LHBT-intergroep in het EP. We hebben als intergroep tal van activiteiten ondernomen: persberichten, brieven aan politici binnen en buiten de EU, kamervragen, steunbetuigingen aan LHBT-organisaties, stem alerts als er voor LHBT´s belangrijke stemmingen in het EP plaatsvinden, etc. Daar wil ik de komende vijf jaar graag mee doorgaan.