Willemijn Zwart

Voornaam: Willemijn Zwart

Plaats op de lijst (voor zover reeds bekend): #13 (onder voorbehoud van congres)

Bent u zelf LHBTI+: JA

Website: https://www.pvda.nl/politici/willemijn-zwart/

Twitter: @willemijnzwart

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Eerste Kamer voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Hi, ik ben Willemijn Zwart en naast kandidaat Eerstekamerlid ben ik educatief ontwikkelaar. Daarin komen gender en seksualiteit regelmatig langs, bijvoorbeeld in mijn project ‘Wat zie je in de Speelgoedspiegel?’, over gender en rolpatronen in speelgoed, en in lesmateriaal voor Nationale Wetenschapsagenda Junior over seksuele diversiteit, in samenwerking met Vice Media.

Als Neerlandica, bestuurslid bij Genootschap Onze Taal en ook privé houdt de talige reflectie van onze regenboogmaatschappij me bezig: wat zijn geschikte Nederlandse (genderneutrale) woorden voor bijvoorbeeld voor cousin of schoonsibling?

Genoeg work in progress dus!

Zeker ook in de Eerste Kamer, waarbij bij de toetsing van de rechtstatelijkheid en uitvoerbaarheid van nieuw beleid de consequenties voor álle mensen in ons land ertoe doen.

Oja, ten slotte schijnt mijn eigen seksuele voorkeur er hier ook nog toe te doen. Als tiener kende ik het woord ‘pan’ alleen van de feesten (en de keuken), maar ik herken me er wel in. ik val mijn hele leven al op mensen, niet specifiek op een bepaald gender. En al zie je dat er misschien niet aan af (ik leef samen met mijn man en twee kinderen), een geheim is het ook niet. Ook nooit geweest trouwens. En dat wens ik iedereen toe.