PvdA

PvdA

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De PvdA heeft van harte en met overtuiging de aanpassing van de Grondwet gesteund tot aanpassing van artikel 1 over handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond. De PvdA fractie in de Tweede Kamer was mede-initiatiefnemer van deze wet.

Wat beloven we:

Daar waar in behandeling van wetten en beoordeling van beleid de belangen en positie van LHBTI+ personen relevant zijn of zouden moeten zijn brengen onze woordvoerders dat in. Dat kan op elk terrein spelen.