Marene Elgershuizen

Achternaam: Elgershuizen

Voornaam: Marene

Plaats op de lijst (voor zover reeds bekend): 15

Bent u zelf LHBTI+: JA! Biseksueel

Website: https://www.linkedin.com/in/mareneelgershuizen/ www.mareneelgershuizen.nl

Twitter: https://twitter.com/powerfraeulein

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Eerste Kamer voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Marene Elgershuizen is historicus en bekend activiste, bestuurder en toezichthouder in de roze gemeenschap. Marene heeft zich altijd actief ingezet in voor vrouwen- en lhbti+ rechten. Zij was Adjunct-Hoofdredacteur van de Gaykrant en bestuurslid van netwerkvereniging Genius. Binnen de PvdA is zij bestuurslid van het Roze Netwerk en initiatiefnemer van het diversiteitsoverleg met de eigen partijvoorzitter. Wars van normativiteit hecht Marene groot belang aan het doorbreken van beperkende opvattingen. Het is voor Marene belangrijk met haar open houding mensen mee te nemen in politieke processen, zodat ieder tot diens recht kan komen.