Caspar van den Berg

Plaats op de lijst: 16

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://www.linkedin.com/in/casparvandenberg/

Twitter: @casparvdberg

Mijn gezin bestaat uit twee vaders en een fantastische zoon. Voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld, maar dat wij dezelfde rechtsbescherming krijgen als traditionele gezinnen, is een buitengewone verworvenheid. In die zin heb ik mijn persoonlijk geluk deels te danken aan de liberale rechtsstaat zoals we die in Nederland hebben opgebouwd. Waarin iedereen verliefd kan worden, kan trouwen, en een gezin kan stichten met wie hij/zij wil. Maar dat wil nog niet zeggen dat we die liberale rechtsstaat voor vanzelfsprekend kunnen aannemen. Die moet onderhouden en verdedigd worden, en is er is nog veel te winnen: de wetgeving rond draagmoederschap en juridisch ouderschap  voor “modern families” moet bijvoorbeeld beter. Een sterke rechtsstaat, met wetgeving die alle kinderen en alle ouders dezelfde bescherming geeft, is één van de thema’s waarvoor ik mij in de Eerste Kamer wil inzetten.