VVD

VVD

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De VVD wil dat iedereen vrij kan zijn om zichzelf te zijn. Daarom heeft de VVD zich ingezet voor onder andere de volgende punten:

  • Het versterken van de rechtspositie van transgender en intersekse personen. Als VVD staan we pal achter de rechten van transgenders en intersekse personen
  • Wij willen dat iedereen zich veilig kan voelen. Overlastgevende asielzoekers, die bijvoorbeeld LHBT’s in de azc’s pesten, intimideren of bedreigen in aparte locaties worden geplaatst. Niet de slachtoffers, maar de daders worden zo apart gezet.

Wat beloven we:

De VVD wil zich maximaal inzetten voor de vrijheid en veiligheid van LHBT’ers

  • Moderne gezinnen zijn gevarieerder dan alleen man-vrouw. We gaan het familierecht aanpassen aan de huidige tijd.
  • We gaan ons inzetten voor een goede wet rondom draagmoederschap.
  • Bij de evaluatie van de transgenderwet blijft voor de VVD altijd voorop staan dat iedereen vrij is om zijn of haar leven in te richten zoals degene zelf wenst.
  • We beperken onnodige geslachtsregistratie.
  • Ook in het onderwijs vinden we het belangrijk dat iedereen zijn of haar leven zelf kan inrichten. Ook op mbo-scholen moet het wettelijk verplicht worden om aandacht te besteden aan acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. Aandacht voor LHBTI-acceptatie is al verplicht op basis- en middelbare scholen. Verder zetten we ons in om de aandacht voor LHBTI-acceptatie op lerarenopleidingen te vergroten.