Cobie Groenendijk

Plaats op de lijst: #6

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://www.sp.nl/sites/default/files/sp_kandidatenlijst_eerste_kamer.pdf

https://www.sp.nl/nieuws/2019/02/sp-stelt-kandidatenlijst-voor-senaat-en-europees-parlement-vast

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cobie-groenendijk-63b908166/

Diversiteit is mij zeer dierbaar. Opgegroeid in de biblebelt in orthodox-christelijke kring weet ik uit ervaring dat bevrijding en “worden wie je bent” voor ons als LHBTI’s een grote opgave is. Nog steeds, elke dag weer. Vanuit de Eerste Kamer zal ik mij de komende jaren inzetten om de rechtspositie van de diverse leef- en gezinsvormen van LHBTI’s  te versterken. Als eerste denk ik aan de lang verwachte “Wet op het meerouderschap- en gezag”.  Zodat LHBTI’s en hun kinderen als ouders en regenbooggezin gelijke rechten en bescherming genieten.