SP – Eerste Kamer

SP – Eerste Kamer

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De afgelopen periode hebben wij ons ingezet voor het niet meer opnemen van de aanduiding van het geslacht in het paspoort. Bovendien steunde wij van harte te initiatiefwet Bergkamp CS, die de positie van LHBTGI mensen verbeteren.

Verdere specifieke wetgeving was in de Eerste Kamer niet aan de orde.

Wat beloven we:

We zullen ons ook in de toekomst hard blijven maken voor het verwijderen van de geslachtsaanduiding in het paspoort. Daarnaast zijn voor de SP alle mensen gelijkwaardig. Daar waar de gelijkwaardigheid in het gedrang komt, zullen wij deze opheffen, voor zover dit binnen de mogelijkheden van de SP ligt.