Michael Yap

Plaats op de lijst (voor zover reeds bekend): 16

Bent u zelf LHBTI: Nee

Website:

Twitter: @msyap

Nederland is gebaat bij een sterke gemeenschap. Onderlinge solidariteit en verdraagzaamheid zijn daarvoor de basisvoorwaarden. We leven in een rechtsstaat, wat maakt dat iedereen gelijkwaardig is, zo schrijft de Grondwet ons voor. In de praktijk wordt dit echter niet altijd zo gevoeld. Sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap behoeft in Nederland altijd aandacht en verbetering. In de Eerste Kamer dienen we ieder wetsvoorstel, ieder initiatief, hierop te beoordelen. De PvdA is medeondertekenaar van het Regenboog Stembusakkoord en handelt hier ook naar in de Eerste Kamer.