PvdA

PvdA

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Iedereen moet in dit land elke dag zichzelf kunnen zijn. Of je nu op de middelbare school zit of in een aanleunwoning woont, je moet zeker kunnen zijn van je wie bent. Dat betekent dat we onder geen beding discriminatie, uitsluiting, intimidatie en geweld tegenover LHBTI+ accepteren.

Bij alle wetten die in de Eerste Kamer besproken worden, heeft de PvdA-fractie altijd bijzondere aandacht voor de gevolgen die wetten kunnen hebben op de LHBTI+ gemeenschap. In de Tweede Kamer heeft de Partij van de Arbeid – samen met D66 en GroenLinks – het initiatief genomen om het wetsvoorstel in te dienen om transgender personen en intersekse personen beter te beschermen tegen discriminatie. In maart 2019 steunen wij deze wet natuurlijk in de Eerste Kamer

Wat beloven we:

De Partij van de Arbeid pleit voor rolmodellen en ambassadeurs die acceptatie van seksuele diversiteit bevorderen. Op scholen moet volle aandacht zijn voor voorlichting. Daarnaast willen we het bedrijfsleven betrekken bij het vergroten van de acceptatie van LHBTI+ personen op de werkvloer. Dat betekent dat we bij a lle wetten in de Eerste Kamer volle aandacht hebben om dit te waarborgen. Iedereen moet zeker zijn dat je 100% jezelf kunt zijn. Op school, op straat, op je werk en in de kroeg.