Ruard Ganzevoort

Plaats op de lijst: 5

Bent u zelf LHBTI: JA

Website:www.ruardganzevoort.nl

Twitter: ruardganzevoort

De Eerste Kamer zelf geen initiatief mag nemen voor nieuwe wetten, maar we mogen wel bij elke wet kritisch kijken of er geen discriminerende elementen in zitten. Juist in de Eerste Kamer controleren we of een wet klopt met de Grondwet, en die begint met artikel 1: niet discrimineren. Natuurlijk let ik dan in het bijzonder ook op lhbti-zaken, zoals ik me door de jaren heen ook buiten de Kamer heb ingezet voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. In de afgelopen 8 jaar heb ik dat gedaan op de dossiers zorg, onderwijs en Caribisch Nederland. Ik weet nog of ik de komende vier jaar dezelfde dossiers krijg, maar ik hou wel dezelfde gedrevenheid. Als -langzamerhand- oudgediende in de Kamer en als herkenbare regenboog-senator blijf ik me inzetten voor een inclusieve samenleving.