GroenLinks

GroenLinks

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

GroenLinks zet zich op alle niveaus in voor LHBTI’s, ook in de Eerste Kamer. Wij hebben bij elke wet kritisch bekeken of er geen discriminerende elementen in zitten, en ook in het bijzonder ook op LHBTI-zaken. Een recent en concreet voorbeeld van wat wij gedaan hebben, is dat de GroenLinks-fractie ook in de Eerste Kamer heeft ingestemd met de initiatiefwet van GroenLinks, D66 en PvdA om transgenderpersonen en intersekse personen expliciet te beschermen tegen discriminatie, via een wijziging van de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Eerder heeft GroenLinks in de Eerste Kamer ook ingestemd met alle maatregelen uit het eerdere roze stembusakkoord van 2012:

  • Afschaffing van de ‘weigerambtenaar’, gewetensbezwaarde ambtenaren die geen homoseksuelen wilden dienen.
  • Verplichting van voorlichting over homoseksualiteit op scholen.
  • Verbetering van de juridische positie van lesbische ouders.
  • Erkenning van de genderidentiteit van transgenders.
  • Afschaffing van de ‘enkele-feitconstructie’, die het mogelijk maakte personen te weigeren of weg te sturen vanwege hun seksuele geaardheid.

Wat beloven we:

GroenLinks blijft zich ook in de Eerste Kamer inzetten voor gelijke rechten voor LHBTI’s en de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Zo wil GroenLinks dat de komende periode de wet op het meerouderschap wordt aangepast zodat meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen. Als het aan GroenLinks ligt, wordt deze wetgeving zo snel mogelijk behandeld. Daarnaast blijven we alle wetgeving die voorligt beoordelen op discriminerende elementen en waar van toepassing op de gevolgen voor LHBTI’s.