Tineke Strik – GroenLinks

Ik ben universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit en vertegenwoordig GroenLinks al bijna acht jaar in de Eerste Kamer. Daarvoor was ik onder andere wethouder in Wageningen. Mijn ervaring als jurist en politica zet ik maximaal in in de Eerste Kamer.

Ik heb mij sterk gemaakt voor de positie van LHBT vluchtelingen; dat hun verzoek niet versneld wordt afgedaan en dat er geen extra bewijslast geldt dat zij worden bestraft bij terugkeer als dit algemeen bekend is. Ook heb ik bij wetsvoorstellen rond het afstammings- en adoptierecht steeds gepleit voor gelijke behandeling van homostellen met heterostellen bij ouderschap. Binnen de partij heb ik de discussie mee aangezwengeld over de afschaffing van sekseregistratie bij de gemeentelijke basisadministratie.

Verder heb ik me sterk gemaakt voor de Europese non-discriminatie richtlijn, die LHBT’s in alle EU lidstaten bescherming zou bieden, maar die de regeringen tot op vandaag nog steeds tegenhouden.

In de komende periode zal ik doorgaan om wetsvoorstellen te toetsen aan het principe van gelijke behandeling. Omdat de Eerste Kamer geen recht van initiatief heeft, zal ik bij de Tweede Kamerfractie blijven ijveren voor wetgeving die de positie van LHBT’s versterkt.