GroenLinks

GroenLinks

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Eerste Kamer voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgendersgedaan en bereikt?

GroenLinks heeft zich hard gemaakt voor de uitvoering van het roze stembusakkoord: regeling van het lesbisch ouderschap, het vereenvoudigen van de wijziging van de geslachtsregistratie, en afschaffing van de weigerambtenaar en de enkele feit-constructie. Met name ten aanzien van het lesbisch ouderschap bestond in de Eerste Kamer bij verschillende andere partijen (ook bij ondertekenaars van het roze stembusakkoord) de nodige weerstand; de GroenLinks fractie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het door de Eerste Kamer loodsen van het wetsvoorstel. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor een toekomstige verdere uitbreiding van het sociaal ouderschap, onder meer met het oog op de positie van homo-vaders. Mede als gevolg hiervan wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van meer-ouderschap.

GroenLinks heeft bij de behandeling van verschillende wetsontwerpen aandacht gevraagd voor de effecten op diverse groepen in de samenleving, waaronder LHBT’s. Zo heeft GroenLinks onder meer bij de behandeling van de paspoortwet en de wijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie kritische vragen gesteld over nut en noodzaak van sekseregistratie. Ook op dit punt vindt thans een onderzoek plaats; de GroenLinks woordvoerder in de Eerste Kamer zal op 13 maart het onderzoeksrapport in ontvangst nemen.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Eerste Kamer inzetten voor LHBT’s?

GroenLinks zal ook in de komende periode wetsontwerpen blijven toetsen op de effecten voor de positie van diverse groepen in de samenleving, waaronder expliciet ook LHBT’s.

Portefeuilles waarbij dat bijzonder van belang is en waarop we dat in ieder geval zullen doen zijn zorg, onderwijs, veiligheid en justitie.

De GroenLinks fractie onderhoudt een goed contact met het COC, en zal waar mogelijk knelpunten die worden gesignaleerd vanuit het COC en andere organisaties zoals het Transgendernetwerk en de GroenLinkse werkgroep Roze Links, meenemen in de inbreng. Waar nodig zal GroenLinks ook zelf actief contact opnemen met deze organisaties.

Zoals bekend kan de Eerste Kamer zelf geen wetgeving initiëren; voor nieuwe initiatieven zijn we afhankelijk van voorstellen vanuit de regering of de Tweede Kamer. Wel denken de leden van de Eerste Kamerfractie mee met de Tweede Kamerfractie en maatschappelijke organisaties over nieuwe wetgeving. Zo gaan we graag het gesprek aan over het opnemen van gelijke behandeling voor LHBT’s in artikel 1 van de grondwet, een verbod van transgenderdiscriminatie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling, het afschaffen van sekseregistratie bij de gemeentelijke basisadministratie en de mogelijkheid van meerouderschap. Ook bespreken we hoe de positie van homoseksuele vluchtelingen kan worden versterkt.