Axel Boomgaars – GroenLinks

Als fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen heb ik in 2013 een initiatiefvoorstel gelijke behandeling unaniem aangenomen gekregen, waarin onder andere het thema seksualiteit in de sport als prioriteit staat.

Daarnaast ben ik sinds 2008 als vrijwilliger voorlichter voor het COC Amsterdam waarmee ik van Nieuw-West tot Zuid-Oost op middelbare scholen kom om met leerlingen over seksuele diversiteit te praten. Dat is leuk en nuttig werk, omdat je voor velen de eerste homo bent die ze in het echt zien. Het openlijk bespreken van vooroordelen, vertellen over je eigen coming out, en het proberen creëren van een veilige sfeer op school voor leerlingen helpt volgens mij ontzettend om goed samen te kunnen leven.

De Eerste Kamer werkt anders. Haar taak is het toetsen van wetten op relevante grondrechten, waaronder die van minderheden. Met het Roze Stembusakkoord, een initiatief van GroenLinks, zijn veel rechten voor LHBT’s voor de wet al geregeld. Maar we zijn nog niet klaar, zo mag homoseksualiteit geen reden zijn om iemand te verbieden bloed te doneren, moet seksuele gerichtheid opgenomen worden in artikel 1 van de Grondwet, en zal bij elk wetsvoorstel dat voorbijkomt de nadruk moeten liggen op gelijke rechten voor iedereen.