Grote steun voor Nijmeegse Regenboogstembusakkoord

9 maart 2022

Politieke partijen en Nijmeegse Regenbooggemeenschap sluiten stembusakkoord. Samen zetten zij zich de komende vier jaar in voor een divers en inclusief Nijmegen waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Het doel is dat lhbtiq+-ers zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie zij willen.

Dit stembusakkoord is uniek omdat zowel vertegenwoordigers van politieke partijen als van de Nijmeegse Regenbooggemeenschap ondertekenen. In het akkoord is afgesproken waar de ondertekenaars gezamenlijk werk van willen maken in de periode tot 2026. Gezamenlijke doelen waaraan zowel de gemeente als de beweging in woord en daad gaan bijdragen. Gezien de brede steun vanuit de verschillende politieke partijen is de verwachting dat het nieuwe Nijmeegse coalitieakkoord de zin zal bevatten dat komende vier jaar het Regenboog Stembusakkoord met bijbehorende financiële middelen zal worden uitgevoerd. Er ligt een ambitieuze Regenboogagenda en met dit akkoord geven de politieke partijen aan voor de uitvoering hiervan de komende jaren extra geld te willen uittrekken. Eerder deed de gemeenteraad dat al voor het eerste jaar van deze agenda.

COC-regio-Nijmegen-voorzitter Sigrid Pillen stelt: “De afgelopen jaren hebben wij als Nijmeegse Regenboogbeweging veel werk gemaakt van het vriendelijker maken en houden van Nijmegen voor lhbtiq+-ers. Wij doen dit onder meer door voorlichtingen te geven, gender en sexuality alliances (GSA’s) op scholen te ondersteunen en door ontmoeting mogelijk te maken, ook voor kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten, asielzoekers en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Veel kunnen we zelf, maar om al deze activiteiten te kunnen blijven voortzetten is ook steun van Nijmeegse bedrijven, instellingen, sociaal-culturele organisaties en de gemeente Nijmegen nodig”.

Sander Ederveen van Roze Woensdag is verheugd over het gesloten Regenboog Stembusakkoord: “Door de ondertekening laten de politieke partijen en de Regenboogbeweging zien zich eensgezind hard te willen maken voor een prettig en veilig roze Nijmegen. En dat Nijmegen zich zowel binnen als buiten gemeentegrenzen manifesteert als een trotse LHBTIQ+stad met evenementen als Roze Woensdag en de Eurogames Mooi dat hiervoor ook extra geld beschikbaar komt.”

Op 9 maart is het Nijmeegse Regenboog Stembusakkoord ondertekend door vertegenwoordigers van GroenLinks, D66, SP, PvdA, Stadspartij Nijmegen, Partij voor de Dieren, CDA, VVD, 50-Plus, NijmegenAnders! en de Piratenpartij, Namens LHBTIQ+ Nijmegen tekenen COC Regio Nijmegen, DITO (Young LGBT+ Nijmegen), Gay Sport Nijmegen, LANijmegen (Lesbisch Archief Nijmegen), Lesbian Festival Nijmegen, Pride Photo Nijmegen, Rainbow Collective, Roze Huis Nijmegen, Roze Woensdag, SchoolsOUT en EuroGames 2022 Nijmegen.

Dit Regenboog Stembusakkoord is het derde akkoord op rij. In 2014 was Nijmegen de eerste gemeente van Nederland met een Regenboog Stembusakkoord. En in het Stembusakkoord van 2018 werd bijvoorbeeld afgesproken om te proberen om het grote LHBTIQ+-sportevenement EuroGames binnen te slepen voor Nijmegen. Dat is gelukt en het evenement vindt eind juli plaats.

[Bron en foto: LHBTIQ+ Nijmegen]