Author Archive

Minister Bruins Slot bezoekt COC voor IDAHOBIT

woensdag, mei 17th, 2023

Minister Hanke Bruins Slot (BZK) bracht dinsdag een werkbezoek aan COC Nederland. Dat gebeurde aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Homo-, Bi-,  Intersekse en Transgender fobie (IDAHOBIT, 17 mei). De minister sprak met vrijwilligers, activisten en ervaringsdeskundigen over de aanpak van discriminatie en geweld.

‘De laatste tijd horen en lezen we vaker over geweld en bedreigingen richting de LHBTI+ gemeenschap,’ aldus de minister. ‘Dat geweld kan niet, dat mag niet en het verontrust me.’

‘Onder andere daarover sprak ik met verschillende mensen bij het COC. Indringend om van hen te horen hoe zij de maatschappelijke ontwikkelingen ervaren. En goed om met hen van gedachten te wisselen over het antidiscriminatiebeleid van de overheid’, aldus Bruins Slot, die zelf getrouwd is met een vrouw.

Met onder meer Astrid Oosenbrug en Marie Ricardo (COC), Barbara Oud (Bi+ Nederland) en Remke Verdegem (Transgender Netwerk TNN) sprak de minister over het belang van de aanpak van geweld en discriminatie tegen de regenbooggemeenschap. COC, TNN en Bi+ pleitten o.a. voor hogere straffen op discriminerend geweld, meer discriminatierechercheurs bij de politie en aandacht voor diversiteit op school.

Hoog op de agenda stond een wettelijk verbod op discriminatie van bi+, transgender en intersekse personen. Nu verbiedt de wet discriminatie op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid, maar niet op grond van bijvoorbeeld aseksualiteit of bi+ zijn. Ook is discriminatie wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken nog niet in alle gevallen strafbaar. Wel worden veel mensen op deze gronden gediscrimineerd, zo vertelden Remke Verdegem van TNN en Barbara Oud van Bi+ Nederland.

De regering presenteerde daarom in 2020 een concept-wetsvoorstel dat discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie strafbaar stelt en ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verbiedt. Dat voorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. De minister liet weten dat dat rond de zomer van 2023 gaat gebeuren.

Met scholier Manu sprak minister Bruins Slot over pesten en discriminatie op school en hoe Manu daartegen in actie komt. Manu is actief in COC’s GSA Netwerk. GSA’s zijn clubjes van LHBTI+ scholieren en bondgenoten die zich actief inzetten voor een veilige school waar iedereen zichzelf kan zijn.

Met basisschoolleerkracht Petra sprak de minister over het belang van aandacht voor diversiteit op school. ‘Want er zijn kinderen die twee moeders hebben, jongens die van ballet houden en meisjes die op voetbal zitten, en dat is allemaal oké!’, aldus Petra.

Met Debbie Helaha (COC Leiden) ging het gesprek over hoe regionale COC’s in heel Nederland werken aan acceptatie. Zo sloten de COC’s in maar liefst 90 gemeenten lokale Regenboogakkoorden, waarin politieke partijen beloven te werken aan acceptatie. Ook bieden regionale COC’s bijvoorbeeld een veilige plek aan LHBTI+ jongeren en geven ze jaarlijks duizenden voorlichtingslessen.

Verder ging het gesprek over hoe belangrijk het is dat zaken die in Europees Nederland goed geregeld zijn voor LHBTI+ personen, ook op de BES-eilanden goed geregeld zijn. Remke Verdegem van TNN vroeg aandacht voor het belang van een landelijke transitieverlofregeling voor transgender personen, één van de afspraken uit het Regenboogakkoord.

Op IDAHOBIT wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor het tegengaan van geweld en discriminatie tegen de regenbooggemeenschap. Dat gebeurt op 17 mei om te vieren dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op die dag in 1990 besloot om homoseksualiteit niet langer als ziekte te beschouwen. Op tal van plekken in de wereld worden activiteiten georganiseerd en vlaggen gehesen.

Aan het begin van het werkbezoek hees minister Bruins Slot bij het kantoor van COC Nederland een inclusieve regenboogvlag en de vlag van de bi+ gemeenschap.

Nederland zakt verder op LHBTI+ mensenrechtenindex

donderdag, mei 11th, 2023

Nederland zakt verder op de index van landen waar LHBTI+ mensenrechten goed geregeld zijn, van de 13e naar de 14e plaats in Europa. Dat blijkt uit de Rainbow Europe Index van ILGA-Europe die op 11 mei verschijnt. Belangenorganisaties COC, NNID en TNN noemen dat ‘slecht nieuws’ en roepen de regering op om snel werk te maken van trans- en intersekse rechten en de aanpak van geweld.

‘Waar ons land ooit voorop liep in de wereld, streven steeds meer landen ons nu voorbij, en dat is slecht nieuws voor Nederland,’ aldus COC, TNN en NNID in een reactie. ‘We roepen politiek Den Haag op om een inhaalslag te maken. Dat moet snel kunnen, want veel van de benodigde wetgeving ligt klaar voor behandeling.’

Malta, België en Denemarken vormen de top drie van Europese landen waar LHBTI+ mensenrechten volgens de ILGA Index goed geregeld zijn. De grootste stijgers in 2023 zijn Spanje en Finland, die het afgelopen jaar betere ‘transgenderwetgeving’ invoerden die gebaseerd is op zelfbeschikking.

Transgenderwetgeving gebaseerd op zelfbeschikking

TNN, NNID en COC willen dat ook de Tweede Kamer snel een nieuwe ‘transgenderwet’ aanneemt. Een wetsvoorstel, dat zelfbeschikking het uitgangspunt maakt voor wijziging van de geslachtsvermelding van trans- en intersekse personen, ligt al ruim een half jaar stil in de Kamer. Twaalf Europese landen hebben al zulke wetgeving aangenomen: België, Denemarken, IJsland, Ierland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Zwitserland, Spanje, Finland en Schotland.

Geweld aanpakken

Nederland zou volgens COC, TNN en NNID ook meer moeten doen om geweld tegen LHBTI+ mensen aan te pakken. Een wetsvoorstel van GroenLinks en ChristenUnie voor zwaardere straffen op discriminerend geweld ligt al enige tijd klaar in de Kamer. De meeste andere Europese landen hebben al zo’n hate crime-wet. Nederland heeft ook nog steeds geen plannen om meer discriminatierechercheurs aan te stellen of de Roze in Blauw-teams van de politie te versterken.

Betere wetgeving voor intersekse personen

Ten slotte pleiten NNID, TNN en COC voor een verbod op non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen (NNMB’s). Ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme riep de regering daar onlangs toe op. Zo’n verbod maakt deel uit van het Regenboog Stembusakkoord dat het COC sloot met tien politieke partijen en dat volgens het coalitieakkoord wordt uitgevoerd. Spanje en Griekenland voerden afgelopen jaar zo’n verbod op NNMB’s in.

Rainbow Europe Index

De Rainbow Europe Index van ILGA-Europe toetst jaarlijks 49 Europese landen aan 74 criteria op het gebied van LHBTI+ mensenrechtenwetgeving en beleid. Het gaat dus niet om acceptatie door de bevolking. ILGA-Europe constateert dat veel landen het afgelopen jaar, anders dan Nederland, juist vooruitgang boekten, zeker waar het gaat om mensenrechten voor transgender en intersekse personen.

Bron: COC Nederland, ILGA-Europe – Illustratie: ILGA-Europe

Historische overwinning: Senaat verankert LHBTI+ rechten definitief in de Grondwet!

dinsdag, januari 17th, 2023

De rechten van LHBTI+ personen worden definitief verankerd in artikel 1 van de Grondwet. De Senaat stemde op dinsdag 17 januari in grote meerderheid voor een wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA. Het COC, dat bijna 20 jaar voor de wetswijziging heeft gepleit, is gelukkig en spreekt van een historische overwinning voor de regenbooggemeenschap.

‘Dit is een historische overwinning voor de regenbooggemeenschap en een kroon op de jarenlange inzet van het COC’, aldus een gelukkige COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘We zijn Alexander Hammelburg, Laura Bromet, Habtamu de Hoop en hun voorgangers ontzettend dankbaar voor hun vele werk aan dit wetsvoorstel.’

‘Het was een emotioneel moment toen de Senaat vanmiddag, na al die jaren, in grote meerderheid vóór Grondwettelijke erkenning stemde’, aldus Oosenbrug. ‘Eindelijk worden LHBTI+ rechten trots genoemd in artikel 1 en niet meer weggemoffeld.’

Volgens Oosenbrug is de Grondwetswijziging een ‘opdracht voor de politiek van vandaag, om discriminerend geweld, pesten op school en andere vormen van discriminatie aan te pakken.’

‘En verankering in de Grondwet is een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten,’ aldus Oosenbrug. ‘Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie. Ook als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt draait in het nadeel van de regenbooggemeenschap.’

Tijdens een hoofdelijke stemming dinsdag stemden de Senatoren van D66, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Fractie-Otten en de OSF vóór het voorstel van Alexander Hammelburg, Laura Bromet en Habtamu de Hoop. Tegen stemden de Senatoren van de Fractie-Nanninga, PVV, SGP, Fractie-Frentrop en Forum voor Democratie. In totaal kreeg het voorstel 56 stemmen vóór en 15 stemmen tegen.

Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI+ rechten in de Grondwet. De strijd begon in april 2004 met een oproep van COC’s Landelijke Werkgroep Politiek aan de Tweede Kamer. Er volgenden diverse nota’s en rapporten, maar de regering kwam niet met een voorstel. In 2010 dienden D66, GroenLinks en PvdA hun initiatiefwetsvoorstel in. Destijds kon dat voorstel nog niet op de benodigde twee derde meerderheid rekenen. Die kwam er na COC’s Regenboogakkoorden van 2017 en 2021 en een grote publieksactie in 2019 bij Pride Amsterdam.

Indieners Alexander Hammelburg en Boris van der Ham (D66), Lisa Bromet (GL) en Habtamu de Hoop (PvdA) met vertegenwoordigers van COC, Ieder(in) en andere vertegenwoordigers van LHBTI+ personen en mensen met een handicap.

Verankering van LHBTI+ mensenrechten in de Grondwet is al een feit in landen als Zweden, Portugal, Malta, Mexico en Zuid-Afrika. In ons land zijn LHBTI+ rechten nog niet Grondwettelijk verankerd, terwijl Nederland in 2001 bijvoorbeeld wel als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht. Het gebrek aan een Grondwettelijk LHBTI+ discriminatieverbod is één van de redenen dat Nederland tegenwoordig op de dertiende plaats in Europa bungelt van landen waar LHBTI+ mensenrechten goed geregeld zijn.

Een Grondwetswijziging moet twee keer door Tweede Kamer en Senaat worden aangenomen, de tweede keer met een twee derde meerderheid. De behandeling in de Senaat van dinsdag was de laatste stap in dit lange proces.

Het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA voegt de termen ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ toe aan artikel 1 van de Grondwet. In artikel 1 worden godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid ras en geslacht al expliciet genoemd als verboden discriminatiegrond. De toevoeging van ‘handicap’ is een fel-gekoesterde wens van Iederin, de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Een wens die het COC uiteraard van harte steunt.

Genderidentiteit en geslachtskenmerken

Op aandringen van het COC bevestigden de regering en de indieners tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel vele malen dat het verbod op discriminatie wegens ‘geslacht’ – dat al in de Grondwet is vastgelegd – mensen ook Grondwettelijk beschermt tegen discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Het wetsvoorstel dat de Kamer nu behandelt, werd oorspronkelijk ingediend door Boris van der Ham, Naïma Azough en Anja Timmer en eerder verdedigd door Vera Bergkamp, Nevin Özütok en Kirsten van den Hul. Het COC is alle indieners en hun medewerkers bijzonder dankbaar voor het vele werk dat ze in dit voorstel hebben gestoken.

Bron: COC – FOTO: COC voerde bijna 20 jaar actie voor verankering van LHBTI+ rechten in de Grondwet, hier bij Pride 2019 (Tom Knoflook). Groepsfoto: Jan-Willem de Bruin.