Minister Bruins Slot bezoekt COC voor IDAHOBIT

17 mei 2023

Minister Hanke Bruins Slot (BZK) bracht dinsdag een werkbezoek aan COC Nederland. Dat gebeurde aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Homo-, Bi-,  Intersekse en Transgender fobie (IDAHOBIT, 17 mei). De minister sprak met vrijwilligers, activisten en ervaringsdeskundigen over de aanpak van discriminatie en geweld.

‘De laatste tijd horen en lezen we vaker over geweld en bedreigingen richting de LHBTI+ gemeenschap,’ aldus de minister. ‘Dat geweld kan niet, dat mag niet en het verontrust me.’

‘Onder andere daarover sprak ik met verschillende mensen bij het COC. Indringend om van hen te horen hoe zij de maatschappelijke ontwikkelingen ervaren. En goed om met hen van gedachten te wisselen over het antidiscriminatiebeleid van de overheid’, aldus Bruins Slot, die zelf getrouwd is met een vrouw.

Met onder meer Astrid Oosenbrug en Marie Ricardo (COC), Barbara Oud (Bi+ Nederland) en Remke Verdegem (Transgender Netwerk TNN) sprak de minister over het belang van de aanpak van geweld en discriminatie tegen de regenbooggemeenschap. COC, TNN en Bi+ pleitten o.a. voor hogere straffen op discriminerend geweld, meer discriminatierechercheurs bij de politie en aandacht voor diversiteit op school.

Hoog op de agenda stond een wettelijk verbod op discriminatie van bi+, transgender en intersekse personen. Nu verbiedt de wet discriminatie op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid, maar niet op grond van bijvoorbeeld aseksualiteit of bi+ zijn. Ook is discriminatie wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken nog niet in alle gevallen strafbaar. Wel worden veel mensen op deze gronden gediscrimineerd, zo vertelden Remke Verdegem van TNN en Barbara Oud van Bi+ Nederland.

De regering presenteerde daarom in 2020 een concept-wetsvoorstel dat discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie strafbaar stelt en ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verbiedt. Dat voorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. De minister liet weten dat dat rond de zomer van 2023 gaat gebeuren.

Met scholier Manu sprak minister Bruins Slot over pesten en discriminatie op school en hoe Manu daartegen in actie komt. Manu is actief in COC’s GSA Netwerk. GSA’s zijn clubjes van LHBTI+ scholieren en bondgenoten die zich actief inzetten voor een veilige school waar iedereen zichzelf kan zijn.

Met basisschoolleerkracht Petra sprak de minister over het belang van aandacht voor diversiteit op school. ‘Want er zijn kinderen die twee moeders hebben, jongens die van ballet houden en meisjes die op voetbal zitten, en dat is allemaal oké!’, aldus Petra.

Met Debbie Helaha (COC Leiden) ging het gesprek over hoe regionale COC’s in heel Nederland werken aan acceptatie. Zo sloten de COC’s in maar liefst 90 gemeenten lokale Regenboogakkoorden, waarin politieke partijen beloven te werken aan acceptatie. Ook bieden regionale COC’s bijvoorbeeld een veilige plek aan LHBTI+ jongeren en geven ze jaarlijks duizenden voorlichtingslessen.

Verder ging het gesprek over hoe belangrijk het is dat zaken die in Europees Nederland goed geregeld zijn voor LHBTI+ personen, ook op de BES-eilanden goed geregeld zijn. Remke Verdegem van TNN vroeg aandacht voor het belang van een landelijke transitieverlofregeling voor transgender personen, één van de afspraken uit het Regenboogakkoord.

Op IDAHOBIT wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor het tegengaan van geweld en discriminatie tegen de regenbooggemeenschap. Dat gebeurt op 17 mei om te vieren dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op die dag in 1990 besloot om homoseksualiteit niet langer als ziekte te beschouwen. Op tal van plekken in de wereld worden activiteiten georganiseerd en vlaggen gehesen.

Aan het begin van het werkbezoek hees minister Bruins Slot bij het kantoor van COC Nederland een inclusieve regenboogvlag en de vlag van de bi+ gemeenschap.