Senaat, schrap ontslagmogelijkheid LHB-docent!

24 februari 2015

Maak op 3 maart a.s. een einde aan de enkele-feitconstructie! Die dringende oproep doet COC Nederland in een brief aan de Eerste Kamer. Met een beroep op de enkele-feitconstructie kunnen religieuze scholen openlijk lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) leerlingen en docenten ontslaan, wegsturen of weigeren.

Op 3 maart besluit de Eerste Kamer over een wetsvoorstel tot afschaffing van de enkele-feitconstructie. Dat is ingediend door D66-Tweede Kamerlid en voormalig COC-voorzitter Vera Bergkamp, met steun van Tweede Kamerleden van VVD, PvdA, SP en GroenLinks. Religieuze scholen mogen LHB’s volgens de enkele-feitconstructie weliswaar niet wegsturen op grond van het ‘enkele feit’ van hun seksuele voorkeur, maar wel op grond van zogenaamde ‘bijkomende omstandigheden.’ Zo ontsloeg een orthodox-gereformeerde basisschool in Oegstgeest met een beroep op dit wetsartikel docent Duran Renkema toen die een relatie kreeg met een man.

Zwaard van Damocles

In haar brief aan de Eerste Kamer schrijft het COC dat de enkele-feitconstructie leidt tot een voortdurend gevoel van onveiligheid bij lesbiennes, homo’s en biseksuelen (LHB) op religieuze scholen. De belangenorganisatie haalt een homoseksuele docent aan, die beschrijft hoe bang en onveilig hij zich voelt op zijn orthodox-gereformeerde basisschool met ‘het zwaard van Damocles’ van ontslag dat hem door de enkele-feitconstructie altijd boven het hoofd hangt. Volgens het COC is het onder de enkele-feitconstructie bijvoorbeeld ook onduidelijk of een lesbisch meisje op een religieuze school een spreekbeurt mag houden over homoseksualiteit, of dat ze om die reden van school mag worden gestuurd.

30 duizend handtekeningen

Het COC strijdt al 21 jaar tegen de enkele-feitconstructie, sinds het artikel in 1994 werd opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling. In 2009 tekenden 30 duizend mensen – waaronder prominenten als Paul de Leeuw, Erwin Olaf en Linda de Mol – een COC-petitie tegen het wetsartikel. Nederland is over de enkele-feitconstructie op de vingers getikt door de Raad van Europa, de Europese Commissie en het College voor de Rechten van de Mens. Afschaffing van de enkele-feitconstructie is het laatste nog uit te voeren onderdeel van COC’s Roze Stembusakkoord, dat in 2012 door 9 politieke partijen werd getekend.

 

[Bron: COC NL – Foto Eerste Kamer: CC-RVD]