SP

SP

Dit schrijft de partij over de inzet voor lhbti+:

De SP strijdt voor een gelijke behandeling van lhbti+’ers. We accepteren geen enkele vorm van discriminatie. Als geen ander hebben we ons ingezet voor lhbti+-emancipatie in het onderwijs. Dankzij de SP heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen het gegeven dat religieuze scholen leerlingen mogen weigeren, bijvoorbeeld omdat je homoseksueel bent. Een schandalige en achterhaalde praktijk. Daarnaast werkt de SP mee aan een wet om zogenaamde ‘homogenezing’ strafbaar te stellen.

Lessen over homo-emancipatie en seksuele diversiteit zijn enorm belangrijk in een tijd waarin helaas anti-homogeweld plaatsvindt. In het basis- en voortgezet onderwijs zat dit al in het lespakket, maar nog niet in het MBO. Dankzij een SP-motie is dit alsnog geregeld.

De Tweede Kamer nam ook een SP-motie aan om sancties in te stellen wanneer scholen consequent weigeren om les te geven over seksuele diversiteit. Circa 20% van de basis- en middelbare scholen geeft geen aandacht aan seksuele diversiteit, terwijl dit sinds 2012 wel verplicht is. Als blijkt dat zij om wat voor reden dan ook blijven weigeren om deze lessen te geven, moet de Inspectie kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld met een bestuurswissel of een financiële boete.

We zetten ons daarnaast al ruim tien jaar in voor kortere wachtlijsten voor transpersonen.

Toelichting op de stellingen door de SP:

De SP staat voor gelijke behandeling van iedereen, ongeacht geslacht, gender en seksuele voorkeur. Discriminatie van wie dan ook moet keihard worden aangepakt. De standpunten van de SP vind je hier.