Rebekka Timmer

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

In de kapitalistische economie zien we dat sommigen geen gelijke kans op werk en inkomen hebben in vergelijking tot anderen. LHBTI+’ers en in het bijzonder trans personen hebben minder kans op werk, vallen vaker in de lage inkomensgroep en hebben vaker de schulden. Deze achterstelling en uitsluiting zijn een groot probleem, dat voor eens en altijd moet worden opgelost.

Dezelfde uitsluitingsmechanismen zien we tevens in de zorg, waar transzorg niet als echte zorg wordt beschouwd. In de Kamer wil ik mij inzetten voor goede transzorg, die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Zonder wachtlijsten en ellendig lange procedures.