Petra Kramer

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Wat ik wil bereiken is dat het gezinsrecht op de schop gaat zodat meerouderschap mogelijk wordt en er er gelijke sociale en financiƫle rechten worden geboden aan alle gezinnen, samenwonenden en samenlevenden. Dat genderidentiteit(en) van non-binaire mensen moet(en) officieel worden erkend, zij moeten net als transen hun voornaam kosteloos kunnen laten wijzigen. Zolang de geslachtsregistratie niet is afgeschaft moet het mogelijk worden om zonder tussenkomst van de rechter een X in je paspoort te krijgen. Dat trans vrouwen automatisch als moeder erkend worden wanneer zij een kind verwekken. Dat de wachtlijsten en de poortwachtersfunctie in de transgenderzorg verdwijnen. Dat alle behandelingen en operaties moeten worden vergoed en dat er een transitieverlof komt. Dat huisartsen hormonen gaan voorschrijven. Dat PrEP vergoed wordt voor iedereen die het wil gebruiken. Dat soa-tests gratis beschikbaar zijn (in Friesland is dat niet het geval). Dat anticonceptie en menstruatieproducten gratis verstrekt worden aan iedereen die het nodig heeft. Dat een eind komen aan medisch ingrijpen bij (niet-levensbedreigende) geslachtelijke ontwikkeling van intersekse kinderen die niet standaard is.