Lennon Fokkens

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als er over de LHBTI+ gemeenschap wordt gesproken, zien we vaak alleen witte homoseksuele mannen. Wat voor mij belangrijk is, is dat we gaan werken aan de zichtbaarheid van niet-witte LHBTI’s, trans mensen en vooral ook intersekse personen.

De strijd van intersekse personen voor zelfbeschikking en rechtvaardigheid is een strijd die nog erg onderbelicht blijft. In de Tweede Kamer wil ik daarvoor opkomen.