Bart Mijland

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als witte homoseksueel van 38 heb ik al veel verbetering gezien sinds ik als 16-jarige uit de kast kwam. In mijn jongere jaren zag ik Nederland als voorloper voor emancipatie. Maar er is nog een wereld te winnen.  Want barrières voor de hele LHBTQIAP+-gemeenschap moeten worden weggenomen, niet alleen die van L’s en H’s. In de Kamer wil ik bijdragen aan baanbrekende stappen op het gebied van genderdiversiteit, variatie in gezinsvormen en relaties. De basis van het programma van BIJ1 is radicale gelijkwaardigheid, en wij zullen dan ook niet rusten tot dat bereikt is.

Zo moet de sociale veiligheid verbeterd worden. Nog altijd komt suïcide en thuisloosheid veel vaker voor onder LHBTQIAP+ jongeren. Te veel gezinnen, scholen en gemeenschappen zorgen niet voor een veilige en stimulerende omgeving. Dat begint bij een goede voorlichting op alle scholen, over álle letters onder de regenboog. Een paar jaar geleden heb ik met COC Youth Council en Expreszo gewerkt aan een zwartboek over voorlichting, en het bleek droevig gesteld. Dat is in de Tweede Kamer besproken, maar er is sindsdien nog niet veel verbeterd. Daarnaast maken we een einde aan onnodig medisch ingrijpen bij intersekse kinderen. De zorg voor trans mensen wordt laagdrempeliger.