Norbert Klein

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Vrijzinnigheid betekent dat iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Achtergrond, leeftijd, sexe of sexuele geaardheid zijn volstrekt onbelangrijk voor het invullen van vrijzinnige politiek. Dat is politiek gericht op ontplooiing en ontwikkeling van mensen zodat zij vrij kunnen zijn. Voor de Vrijzinnige Partij is daarbij een onvoorwaardelijk basisinkomen een belangrijk middel. Inkomen zonder gekort te worden als er verdiend wordt, inkomen als springplank om je leven inhoud te geven.

De afgelopen 4 jaar heb ik als Tweede Kamerlid mij actief ingezet voor een inclusief beleid gericht op emancipatie: mensen zijn gelijkwaardig en mogen nooit slachtoffer van het systeem (de hokjesmentaliteit) worden.