Rob de Jong

Rob de Jong - PVV

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

De PVV dient de belangen van alle gewone Nederlanders, het maakt niet uit of je hetero of homo bent of iets daartussen. De PVV staat volledig voor de vrijheid en acceptatie van homo’s. Opkomen voor homorechten betekent voor ons echter niet het subsidiëren van allerlei belangenclubjes. Wel hebben we in het verleden onder andere de aanpak van weigerambtenaren en de aanpassing van de onderwijskerndoelen over seksualiteit en seksuele diversiteit gesteund. Onze voorstellen om geweld tegen homo’s tegen te gaan werden helaas niet of nauwelijks gesteund. Andere partijen maken zich drukker over genderneutrale WC’s en hoeveel letters nog moeten worden toegevoegd aan LHBT dan over de veiligheid van onze burgers.Nederland is nog steeds een van de beste landen ter wereld om homo te zijn. Helaas draait de massa-immigratie de klok in rap tempo terug. Wereldwijd is de islam de grootste bedreiging voor homo’s. Met de voortdurende immigratie uit islamitische landen importeren we tegelijkertijd een toenemende homohaat. In Nederland zijn Marokkanen bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als het gaat om anti-homo geweld. De PVV wil de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor migranten uit islamitische landen. De straffen op anti-homogeweld gaan omhoog en daders met een dubbele nationaliteit worden onmiddellijk gedenaturaliseerd en uitgezet.