Marinka Mulder

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

“Mevrouw, heeft u een vriend?” Het is één van de eerste vragen die pubers stellen aan hun lerares. Het is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. Maar het is voor homoseksuele, lesbische en biseksuele docenten (zoals ikzelf) lang niet makkelijk net zo spontaan op de vraag te antwoorden als dat deze wordt gesteld. Zelf durfde ik het de eerste jaren voor de klas in elk geval niet en ik ken veel collega’s die met hetzelfde vraagstuk worstelen. Niet alleen omdat je bang bent de relatie met de klas te verstoren, helaas is het ook niet vanzelfsprekend dat je binnen het docententeam steun vindt. En dan is er nog het horrorplaatje weggepest te worden.

Terwijl juist LHBTI-docenten van waarde zijn als rolmodel in het onderwijs, waar het gesprek over seksuele diversiteit al in het schoolprogramma is vastgelegd maar nog veel beter kan. De politiek moet zich sterk maken voor deze docenten door docentenopleidingen en scholen te verplichten alle middelen te bieden aan docenten zichzelf te kunnen zijn. Zo kunnen docentenopleidingen en scholen het gesprek over vooroordelen mogelijk maken en zorgen dat docenten zich gesteund voelen. Zodat juist deze docenten zich veilig voelen om dat moeilijke gesprek met pubers en kinderen te voeren.