Keklik Yücel

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Gelijkheid is voor mij één van de pijlers van onze samenleving. Iedereen moet in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen leven, ongeacht afkomst, geslacht of geaardheid. In het Nederland dat de PvdA voorstaat, accepteren we elkaar en strijden we tegen iedere vorm van uitsluiting.

En acceptatie, begint bij het onderwijs. Daarom hecht de PvdA veel aan voorlichting op scholen. Ik vind het zeer verontrustend dat LHBT jongeren vaker spijbelen, verslaafd zijn en of andere sociale en psychische problemen ervaren dan hun leeftijdsgenoten. Op initiatief van de PvdA gaan er daarom nu o.a. LHBT-ambassadeurs langs scholen om voorlichting te geven over seksuele diversiteit. Vooral in conservatief religieuze gemeenschappen. Zo maken we werk van de acceptatie van LHBT-jongeren en zorgen we er voordat school ook voor hen een veilige omgeving is.

Ook op de arbeidsmarkt gaat er teveel mis. Mede dankzij de PvdA komt er een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie en we pakken pestgedrag effectiever aan

Jezelf kunnen zijn. De vrijheid kunnen voelen om lief te hebben wie je wil. Daar strijden we voor. Sámen vooruit.