Negen partijen ondertekenen akkoord van Zuid-Hollandse COC’s

15 maart 2019

Twee weken na het Roze Verkiezingsdebat in Dudok zullen negen politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord Zuid-Holland ondertekenen bij COC Haaglanden. Al tijdens het debat in Dudok maakten de deelnemende politici afspraken om de positie van LHBTI’s in Zuid-Holland te verbeteren en om invulling te geven aan het predicaat ‘regenboogprovincie’.

Er is groot enthousiasme om goed beleid te voeren op het gebied van acceptatie van LHBTI’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen). Al tijdens het debat besloten de politici concrete maatregelen te nemen dit zo snel mogelijk te behandelen in de Statenvergaderingen.

Regenboogprovincie
Het Regenboog Stembusakkoord is een initiatief van COC Rotterdam Rijnmond, COC Leiden en COC Haaglanden. Sinds april 2018 is Zuid-Holland ‘regenboogprovincie’, maar concreet beleid was er nog niet. “Het enthousiasme van de partijen en de motivatie mee te werken aan acceptatie van LHBTI’s is aanstekelijk,” aldus Ingmar, secretaris van COC Rotterdam Rijnmond.

Negen van de zeventien partijen
“De politiek wil heel graag samenwerken en om daarbij te helpen is dit akkoord opgesteld. Alle zeventien partijen zijn uitgenodigd om het akkoord aan te vullen en te ondertekenen. Van al deze partijen hebben negen partijen input geleverd en toegezegd te zullen tekenen.” Het gaat om de VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Code Oranje.

Datum:  Vrijdag 15 maart 2019
Tijd:  20:00 uur tot 21:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.
Locatie: COC Haaglanden – Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag