Jeroen van Dijken

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Jeroen van Dijken en met veel plezier woon ik met Mark en onze kat Nestor in Den Haag. Ik ben de politiek ingegaan, omdat ik niet aan de zijlijn wil staan en alleen eens in de vier jaar een stem wil uitbrengen. Ik zie veel uitdagingen in onze maatschappij die we moeten aanpakken en ten positieve moeten veranderen. Zo heb ik op het platteland gestreden voor voldoende werk en woningen voor jongeren. In mijn stad Den Haag hielp ik ondernemen makkelijker te maken, de zorg eerlijker en het onderwijs beter. In Zuid-Holland zet ik mij onder meer in voor goede bereikbaarheid. Ik heb als LHBTI’er me echt niet altijd veilig gevoeld, maar wel alle kansen gekregen om mijn ambities waar te maken. Voor mij is het belangrijk dat iedereen die kans heeft. Leeftijd noch geslacht of seksuele voorkeur moet daarin een obstakel zijn. Toch ondervinden veel LHBTI’ers onvriendelijkheid in hun directe omgeving en soms zelfs geweld. Dit is voor mij onverteerbaar en daarom moeten we blijven strijden voor gelijke rechten.