David Wallast

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben al op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in de politiek omdat ik merkte dat de beslissingen die genomen werden een directe invloed op mij hadden. Ik wil me daarom de komende Statenperiode gaan inzetten voor een inclusievere samenleving omdat ik geloof dat inclusie onze kracht is in Nederland, niet onze zwakte, zoals andere partijen pretenderen. Om dit te bereiken wil ik dat Zeeland haar status als regenboogprovincie gaat waar maken door meer voorlichting op scholen, betere facilitering voor LHBT-evenementen en waar mogelijk harder optreden tegen LHBT haat.