Wouter van Schagen

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Wouter van Schagen (hij/hem), 33 jaar, docent en raadslid voor D66 in Amersfoort. Ik vind het van groot belangrijk dat de kandidaten voor deze verkiezingen een mooie afspiegeling zijn van onze provincie en haar inwoners. Daarom stel ik mij als jonge, betrokken Amersfoort, open en actieve LHBTI+’er, werkzaam in het onderwijs en supporter van cultuur beschikbaar als kandidaat en hoop ik zo de Staten nog diverser te maken. Een goede samenwerking tussen overheden vind ik erg belangrijk, zo ook die tussen de provincie en de gemeentes. In Amersfoort wordt veel samengewerkt in de regio. Zo’n krachtige samenwerking is ook belangrijk in de gehele provincie. Dat is iets waar ik voor sta. Allereerst vind ik het belangrijk dat iedereen die wil wonen in de provincie Utrecht, een huis kan vinden in de provincie. Het is belangrijk dat wij zorgen dat dit voor iedereen ook mogelijk is, ook voor wie dat lastiger is. Ook belangrijk is bereikbaarheid, waarbij ik vind dat hier eerst aandacht wordt geschonken aan de fietsverbindingen en het openbaar vervoer. Een belangrijk derde onderwerp vind ik dat jezelf kunnen zijn niet eindigen bij de grens van een regenbooggemeente, maar ook daarbuiten. Daarom ondersteun ik het ingezette provinciale regenboogbeleid.