D66 – Utrecht

D66 – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

D66 heeft de afgelopen periode meegedaan aan het college van Gedeputeerde Staten. Daarin hebben we een aantal concrete verbeteringen voor LHBTI+ personen bereikt.

  • We hebben een sociale agenda opgezet waarin bijzondere aandacht gegeven wordt aan LHBTI+-inclusie. Dat betekent dat we afspraken hebben gemaakt over hoe de provincie zou moeten bijdragen aan de maatschappij. Dat is belangrijk, omdat je bij alle keuzes van de provincie dezelfde principes wilt gebruikten. Nu wordt voor al het beleid gekeken hoe het bijdraagt aan een inclusieve provincie.
  • De provincie heeft een sportakkoord gesloten. Een belangrijk onderdeel daarvan is lhbti+ inclusie. We kijken samen met sportclubs hoe we sport inclusiever en toegankelijker kunnen maken voor lhbti+’ers.
  • D66 wilde tijdens de viering van 20 jaar homohuwelijk een gigantische regenboogvlag aan de Domtoren of het Provinciehuis hangen. Dat kon niet op een veilige manier, maar we vierden het dankzij schriftelijke vragen van Lyke Veen wel door de regenboogvlag te hijsen voor het Provinciehuis.

Provinciale afspraken hebben soms geen direct effect op jouw dagelijks leven. Maar ze zorgen wel voor een cultuurverandering. Wij hebben de afgelopen periode bijgedragen aan die cultuurverandering door concrete afspraken voor LHBTI+ inclusie af te dwingen.

Wat beloven we:

Utrecht moet een provincie zijn waar je jezelf mag zijn. We moeten je gewoon accepteren voor wie je bent. Daar moeten we geen eisen aan stellen of onzinnige vragen over stellen. Zeker de overheid niet. We willen veel meer dan alleen tolerantie. Het is tijd om je te omarmen, te vieren, en om voor je te gaan staan. In de provincie gaan we op een paar manieren hieraan bijdragen.

We helpen mee aan de bouw van een transkliniek in Utrecht. Het is hoog tijd dat trans- en non-binaire personen de zorg en hulp krijgen waar ze recht op hebben. De wachttijden voor passende zorg zijn enorm lang. Met een Utrechtse transkliniek krijgen we een veilige plek voor al die mensen die nu ergens heen kunnen.

Het participatiebeleid van de provincie wordt binnenkort besproken. Daar willen we veel meer aandacht voor het betrekken van LHBTI+ personen. Wanneer je meepraat over beleid weet je zeker dat jouw ervaring er toe doet.

We horen ook graag van jou wat er nog meer kan. Ook de komende vier jaar kun je ons altijd aanspreken op hoe je vindt dat het gaat of met tips hoe we meer kunnen betekenen voor LHBTI+-emancipatie.