Martijn Hartman-Maatman

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

Als lid van de BBB onderschrijf ik de kernwaarde “behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden” Ik ben een voorstander van de beste persoon voor een functie, maar wel met een herkenbaar karakter. Ook de roze gemeenschap moet zich kunnen herkennen in de lijst en de vertegenwoordigers.

Als lid van de LHBT+ gemeenschap en fervent strijder voor LHBT+ rechten wil ik binnen de Provinciale State bereiken dat er aandacht komt en blijft voor deze doelgroep en dat waar mogelijk ondersteuning, advies en hulp aanwezig is.

Ook binnen een provincie als Utrecht is de doelgroep aanwezig en verdient voldoende aandacht. BBB is een relatief nieuwe partij, maar wil zich graag inzetten voor de doelgroep en de ondersteuning daarvan. Ik ben in ieder geval van plan om daar waar nodig zeker aandacht te vragen en (eventueel gezamenlijk met anderen) te komen tot oplossingen die recht doen aan de doelgroep.