Sander Grootmarsink

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

In 2020 heb ik me aangesloten bij Volt omdat ik onze optimistische toon zo waardeer. Ja, we staan voor enorme uitdagingen en de nieuwe inrichting van onze energievoorziening, economie en onze ruimte, maar dit biedt hele mooie kansen om Europa, Nederland en Overijssel beter te maken. Volt wil dat op een manier doen waarbij iedereen gelijke kansen heeft en mee kan profiteren van de brede welvaart. Ik vind het vooral belangrijk dat er rolmodellen zijn. Voor mezelf zijn die heel belangrijk geweest om mezelf te accepteren. Daarnaast moet de provincie als werkgever inclusief zijn en aandacht geven aan evenementen als paarse vrijdag of de Dag van Queer en Sport. Statenleden moeten dit ook uitdragen. Ik vind het ook van groot belang dat er binnen verenigingen, met name sportclubs, meer acceptatie komt voor de regenboog-community. Nog te vaak voelen LHBTI+’ers zich daar onveilig, terwijl iedereen met plezier moet kunnen bewegen. Daarom willen wij bijvoorbeeld heel concreet de financiering vergemakkelijken als een sportclub genderneutrale kleedkamers wil bouwen. Zo werkt Volt aan een inclusief Overijssel!