Silke Beld

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

Mijn naam is Silke Beld, 30 jaar en ik woon in Zwolle. Ik sta voor een inclusieve samenleving. Ik vind het belangrijk dat íédereen in Overijssel zichzelf kan zijn, zonder gediscrimineerd of buitengesloten te worden. In mijn eigen directe familie zie ik hoe lastig het kan zijn om ‘anders’ te zijn, maar tegelijkertijd ook hoe bevrijdend het is om te kunnen zijn wie je wilt zijn.

Als ik gekozen word als Statenlid wil ik mij actief inzetten voor iedereen die zich om wat voor reden dan ook niet genoeg vertegenwoordigd voelt in de Staten. Ik merk om mij heen dat LHBTI+ niet altijd genoeg begrepen worden, met name door oudere generaties. Ik vind het belangrijk dat dit begrip er wel komt, dat we in gesprek gaan met elkaar en dat er op alle plekken in de maatschappij gesproken wordt over inclusiviteit, bijvoorbeeld op scholen, in wijkcentra en sportclubs. Ik zet me in voor een inclusief Overijssel, waar overal de regenboogvlag wappert.