Emma Peetsma

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

Mijn naam is Emma Peetsma, ik ben 29 jaar en kom uit Enschede. Omdat ik geloof dat iedereen, ongeacht diens gender, afkomst, leeftijd, postcode, culturele achtergrond en seksuele geaardheid, dezelfde kansen verdient, en ik mij hiervoor wil inzetten, heb ik mij gekandideerd voor de PvdA.

Ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dit betekent voor mij dat ik mij hard maak voor diversiteit en LHBTQIA+-acceptatie binnen én buiten de Provinciale Staten. Je zou nóóit anders beschouwd of behandeld mogen worden vanwege gender of geaardheid, kortom, om wie je bént. Het provinciaal bestuur heeft een voorbeeldfunctie. Daarom vind ik dat zij zich actief moet inzetten voor inclusie en zich moet uitspreken tegen haat en discriminatie. Als kandidaat (en hopelijk straks als Statenlid) vind ik ook dat ik de taak heb om mij daartegen uit te blijven spreken. Ik vind het altijd belangrijk om te luisteren naar mensen, dus ik wil graag in gesprek gaan met LHBTQIA+’ers en -organisaties, om te horen wat hen beweegt en dwarszit en wat ik voor hen kan betekenen.