PvdA – Noord-Holland

PvdA – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Actieve inzet Roze Loper keurmerk, het hanteren van inclusieve taal zowel intern als extern, ondersteunen van dak-en thuisloze personen (jongeren), ondersteunen van belangenorganisaties en hun kennis en expertise meegenomen bij o.a. de bevordering van LHBTQIA+- emancipatie binnen sportvererenigingen, evenementen en het mediabeleid.

Wat beloven we:

  • Transitieverlof voor medewerkers van de Provinciale Staten alsook het ouderschapsverlof voor regenbooggezinnen realiseren.
  • De samenwerking tussen de partijen nog verder intensiveren.
  • Nog actieve inzet op voorlichting voor het primair en voortgezet onderwijs.
  • Ten alle tijden oog houden voor de minder zichtbare en (potentieel) kwetsbare groepen binnen de LHBTQIA+ gemeenschap.
  • Provincie geeft het goede voorbeeld als inclusieve werkgever en stimuleert inclusief en gelijkwaardig onderwijs, werkgeverschap en hanteert inclusief taalgebruik.
  • Kennis en expertise van inwoners en sleutelfiguren binnen de gemeenschap actief betrekken bij beleid.
  • Inclusie, gelijkwaardigheid, veiligheid en acceptatie bevordering van de LHBTQIA+- gemeenschap worden meegenomen in zowel aanbestedingen, sponsorgelden, subsidieverstrekkingen alsook binnen het onderwijs/ sport/ media- en cultuurbeleid.
  • Actief toezien op LHBTQIA+ vriendelijke zorg en stimuleren van het Roze Loper keurmerk.
  • Provinciaal Regenboogbeleid (met bijbehorend budget): met als doel om inclusie, gelijkwaardigheid en veiligheid te bevorderen en intersectionele discriminatie tegen te gaan.