GroenLinks – Noord-Holland

GroenLinks – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Voor de vorige verkiezingen sloot GroenLinks het Regenboog Stembusakkoord. Met dit stembusakkoord maakten we duidelijk dat inclusiviteit meer is dan het hijsen van een vlag, maar dat we inzetten op veiligheid, gelijkwaardigheid en het bevorderen van sociale acceptatie van LHBTI+ personen in Noord-Holland.

Bevordering en acceptatie van LHBTI+ personen is duidelijk onderdeel geworden van het coalitieakkoord. GroenLinks heeft zich hier hard voor gemaakt en daarmee een roze stempel op het akkoord gedrukt.

Met het Actieplan Diversiteit van de Noord-Hollandse coalitiehebben we de eigen provinciale organisatie meer divers gemaakt.

Ook naar buiten hebben we kleur bekend. We vragen partners om inzet: inclusiviteit is opgenom en als eis voor met de provincie samenwerkende partijen, we maakten mogelijk dat we samen met andere provincies meedoen aan de pride met een eigen boot en we zorgden voor het uitwisselen van kennis, bijvoorbeeld bij sportclubs.

We hebben ons uitgesproken tegen sluipende vormen van ongelijkheid door ons in de Staten te laten aanspreken als Statenlid, niet als meneer of mevrouw.

Inclusiviteit en diversiteit hoorden vier jaar lang bij de portefeuille van onze GroenLinks gedeputeerde. We hebben ons vier jaar ingezet voor de LHBTI+ gemeenschap en we hopen dat nog vier jaar lang te kunnen doen!

Wat beloven we:

Het is voor ons belangrijk dat de rechten en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap nu blijvend onderdeel worden van het beleid. Daar wil GroenLinks zich ook in de komende periode hard voor maken. 

We gaan door met het inclusiever en diverser maken van de eigen organisatie. Dit is geen proces wat in vier jaar gereed is. Bewustwording heeft tijd nodig. Een concreet voorbeeld zijn de wc’s op het provinciehuis. Deze zijn nog niet genderneutraal. Er zijn nog stappen te zetten. 

Ook blijven we naar ons naar buiten toe hard maken voor de LHBTI+ gemeenschap. Wij blijven doen wat we de vorige periode ook hebben gedaan, maar willen meer inzetten op het delen van kennis over regenboogbeleid met Noord-Hollandse gemeenten. Dit doen we samenspraak met relevante organisaties zoals het COC.  

We blijven ons uitspreken voor het recht om jezelf te zijn in Noord-Holland en tegen haat en discriminatie tegen personen van de LHBTI+ gemeenschap. Stem 15 maart GroenLinks!