CDA – Noord-Holland

CDA – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Hoewel het niet de primaire taak is van de provincie vindt het CDA het een goede zaak dat Noord-Holland een regenboogprovincie is. Daarbij zetten wij ons volop in voor gelijke rechten en acceptatie voor iedereen. Het CDA wil dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, geloof, geslacht, geaardheid, opleiding, woonplaats of welke reden dan ook waardoor mensen van elkaar verschillen. Veiligheid voor iedereen is daarbij een belangrijk uitgangspunt voor onze partij. LHBTI+ personen dienen zich veilig te voelen om zichtbaar zichzelf te zijn in Noord-Holland, discriminatie en geweld zijn onacceptabel. Daarom steunde het CDA bijvoorbeeld het meevaren van de provincie Noord-Holland op de Canal Parade van de Pride in Amsterdam. We zetten ons in om dit ook bij andere regionale Prides mogelijk te maken.

Wat beloven we:

De komende periode wil het CDA het bestaande beleid continueren en de mensen en middelen daarvoor beschikbaar houden. Het CDA zou ook graag zien dat de provincie niet alleen meevaart op de Canal Parade in Amsterdam, maar juist ook bij de regionale Canal parades, zoals bij Pride Alkmaar.