Stijn Honselaar

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Stijn, 23 jaar, opgegroeid in Oost-Groningen maar nu als rechtenstudent woonachtig in Stad. Met veel bevlogenheid hoop ik mij in te gaan zetten voor gelijkwaardigheid en solidariteit, in de Provinciale Staten van Groningen. Dit wil ik doen namens de Partij van de Arbeid, van oudsher een belangrijke partij voor diversiteit en inclusie, en Uit liefde voor Groningen! Groningen is een geweldige plek om te leven maar we moeten onszelf niet tevredenstellen met een regenboogakkoord alleen. Lhbti+’ers ervaren nog steeds onveiligheid en geweld. Door druk vanuit de omgeving en onder het mom van ‘normaal doen’ en ‘nuchterheid’, kunnen veel mensen zich niet uiten op een manier die voor hen past. De strijd voor acceptatie en gelijkwaardigheid is er een van de lange adem en vraagt om samenwerking tussen provincie, gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties. In

de komende periode moeten we gaan kijken hoe het nu ervoor staat met de lhbti+ acceptatie in onze provincie, hoe we meer kunnen doen voor de zichtbaarheid van de lhbti+ gemeenschap, voor welke groepen er meer aandacht moet komen en hoe we onze impact kunnen vergroten voor een Groningen waar iedereen zichzelf kan zijn.