Marloes Kramer-Hammenga

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Volt zet zich op Europees, landelijk en straks ook provinciaal niveau in voor de LHBTI+ gemeenschap, met onder meer aandacht voor emancipatie, voorlichting en acceptatie. Volt staat voor een diverse, (gender)inclusieve samenleving waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. Ook binnen Drenthe zal Volt zich waar mogelijk inzetten voor de LHBTI+gemeenschap, zowel in de provinciale organisatie zelf als door het ondersteunen van activiteiten in de provincie. Ik zie er naar uit hier ook persoonlijk mijn bijdrage aan te kunnen leveren, in de eerste plaats door representatie, maar ook door waar mogelijk aandacht te vragen voor het onderwerp.