Corinne Diepenbroek

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

k ben Corinne, 55 jaar. Woon in Rolde. Onderstaande tekst onderschrijf ik volledig.

Volt zet zich op Europees, landelijk en straks ook op provinciaal niveau in voor een samenleving waar welzijn voor welvaart gaat. Een omgeving waarin iedereen gezond, gelukkig en veilig kan leven. Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Onze samenleving moet openstaan voor inclusiviteit en iedereen verdient een gelijkwaardige behandeling.