Auke van Heel

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Helaas is het in 2023 nog steeds noodzakelijk om voor deze zaak op te komen. Discriminatie is verboden maar acceptatie is nog lang niet altijd een feit. Voor de provincie is daarom vooral een rol weggelegd om het goede voorbeeld te geven. Zo is het van groot belang dat alles wat de provincie organiseert of subsidieert hier rekening mee houdt. Persoonlijk valt het mij op hoe vaak er zonder dat hier enige aanleiding voor is gevraagd wordt naar het geslacht van iemand. Misschien is dit slechts om de juiste aanheft te genereren in een mailing maar waarom deze informatie verzamelen? Als dit dan echt noodzakelijk geacht wordt laten we dit dan niet alleen binair doen.