Ralph du Long

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

In de vorige Statenperiode was ik, samen met mijn GroenLinks en SP collega’s, de initiatiefnemer om Drenthe tot de eerste Regenboogprovincie in Nederland uit te roepen. Sindsdien hebben we stelselmatig, onder meer door Drentse gemeenten te stimuleren Regenbooggemeente te worden als ze dat nog niet waren, LHBTI+ beleid ontwikkeld. Daar wil ik in de volgende Statenperiode mee doorgaan, er is nog veel te doen en belangrijker misschien nog wel: we moeten voorkomen dat we weer stappen achteruit moeten zetten.